hur man spelar vippa

 

Så här spelar man vippa…

För att spela vippa behövs två pinnar, en lång och en kort, och någonstans att spela; gräsmatta eller grusplan, eftersom man behöver göra en ”grop” - asfalt funkar inte. Platsen man spelar på bör var hyfsat stor och plan. En ganska stor gräsyta eller grusplan är bäst, men det går att spela vippa på en grusväg i skogen också.

Vippa påminner lite om brännboll på så vis att man har ett innelag och ett utelag. Ett lag är helst 2-4 personer, men det går att spela två mot varandra också. Fler än fyra i ett lag kan göra spelet lite långsamt för innelagspelarna, som kan få vänta länge på sin tur att spela om de andra är skickliga och inte blir utslagna så snabbt.

Varje innespelare utför tre olika moment i tur och ordning; 1. Peta, 2. Slå och 3. Vippa. Vid de två första momenten har utelaget flera chanser att slå ut innespelaren. Vid alla tre moment kan innespelaren bli utslagen genom att missa. När en innespelare blivit utslagen, spelar nästa innespelare tills alla i innelaget spelat och blivit utslagna. Då byter lagen plats.

Man kan spela till en överenskommen poängsumma, t.ex. 200 eller 300 poäng, eller så kan man komma överens om att spela ett visst antal omgångar, eller hålla på så länge rasten räcker…

Poängen räknas med stora eller lilla pinnen (se vidare respektive spelmoment). Om poängen ska räknas med lilla pinnen kan man spara lite kraft genom att mäta med stora pinnen och ta poängen gånger tre; den långa pinnen är ju tre gånger längre än den korta!

Den långa pinnen ska motsvara längden av tre korta ungefär.

Gropen är avlång och ska vara riktad mot utespelarnas fält

Om man spelar på en gräsplan, som inte har någon naturlig begränsning t.ex. träd eller staket, så kan det vara lämpligt att begränsa spelytan med några koner eller andra markeringar. Spelytan kan man anpassa efter lagens storlek, så att utelaget alltid har en rimlig chans att fånga lilla pinnen.

På innelagets utslagsplats ska det finnas en ”grop”. I själva verket är det en ganska grund springa man gör i marken genom att ”gräva” med den långa pinnen.

Den långa pinnen ska vara omkring 60 cm och den lilla ca 20 cm; den långa pinnen ska alltså motsvara tre korta pinnlängder ungefär.

Nu är det dags att kolla på hur varje spelmoment går till. Först till 1. Peta…